Het Dolhuis

Starten in stijl

Het Dolhuis is het laatste overblijfsel van de oorspronkelijke gebouwen van het Sint-Augustinusrusthuis in Berlaar. Het is een tastbare herinnering aan meer dan 100 jaar ouderenzorg in de gemeente.

Het gebouw werd rond 1900 opgetrokken achter het eigenlijke rusthuis om demente of zwakzinnige bejaarden te verplegen. Na enkele decennia werd ‘t Dolhuis gebruikt voor ‘gewone’ bewoners van het rusthuis. De bejaarden die er verbleven, konden zelfs genieten van een grotere zelfstandigheid. Het ‘t Dolhuis werd voor het laatste intensief gebruik op het einde van de jaren 1960, vanwege de toenmalige verbouwingswerken aan het rusthuis.

In de jaren 1990 werd gestart met de restauratie van het gebouw.

(bron: dolhuis.be)