’t Hooghuis

De oudste sporen van bewoning dateren van de 6de eeuw.

Onder de fontein in de binnentuin bevinden zich de fundamenten van een romaanse toren uit de 8ste eeuw. Het huidige kasteeltje is wat er overblijft van wat oorspronkelijk een U-vormig kasteel was.
Het dateert naar alle waarschijnlijkheid van rond 1460.

De oudste inscriptie, gevonden op een korbeel gelijkvloers en vaak aangebracht wanneer het van eigenaar wisselde, dateert van 1523. In dit oudste gedeelte bevindt zich de ridderzaal en de bibliotheek welke beide voor vergaderingen tot 16pers worden verhuurd.

Vernielingen door roversbendes en brand hebben geleid tot de huidige vorm met een voorbouw uit 1627, een kleine noordelijke vleugel uit 1760 en een langsschuur uit 1780 aan de rechterzijde van het binnenplein.

Hubert de Plaines en Gilles II Berthout, Heer van Berlaer, die tijdens een riddertornooi rondom het kasteeldomein sneuvelde, waren zijn bekendste bewoners.

(bron: thooghuys.com)